Een duurzamere wereld.

Insectenhotel.jpg

Wij dragen ons steentje bij aan een duurzamere wereld. Naast ons insectenhotel, waar we de biodiversiteit stimuleren door insecten een veilige haven te bieden, zijn we ook begonnen met het initiatief 'maai mei niet'. Door het gras niet te maaien in de maand mei, geven we de bloemen en planten de kans om te bloeien en zo voedsel te bieden aan bijen en andere bestuivers. Op deze manier dragen we bij aan een gezondere leefomgeving voor mens én dier.

Get print smarter advice ...

... and we bring your coffee mug.

This information is used to contact you to answer your question or comment.
This information is not passed on to third parties. You can find more information in our privacy policy.

Cases in the spotlight