Geautomatiseerde opmaak van 3-wekelijkse promotie folder

Uitdaging
Zo veel mogelijk manueel werk uitschakelen om fouten in de grafische opmaak te vermijden en tijd te besparen

Oplossing
Geautomatiseerde grafische workflow
Perka biedt een oplossing in de vorm van een workflow die productinformatie en beelden linkt aan de grafische opmaak. Of met een geleerd woord: databasepublishing.
De folder wordt grotendeels automatisch klaargezet met alle grafische elementen en informatie op basis van data en Easycatalog waarmee een grafisch vormgever dan aan de slag gaat.

Uitdaging:
Bij de opmaak zo veel mogelijk manueel werk uitschakelen om tijd te besparen en fouten te vermijden

Oplossing:
een geautomatiseerde grafische workflo


Door automatisatie laten we de correcte gegevens inlopen en wordt de foutenlast drastisch verlaagd. Deze workflow vermijdt manueel knip- en plakwerk en bespaart het zoeken naar beelden op diverse locaties.

Database:

De basis is een goed gestructureerde database of spreadsheet. Alle info die moet gepubliceerd worden staan mooi in aparte velden.


Templates of sjabloon layouten in InDesign:

de verschillende bouwblokken layouten die de basis zullen vormen van de publicatie. Denk daarbij aan het stramien waarop het product, prijs, promotie, eigenschappen moet gepubliceerd worden.

Logica toevoegen aan de templates:

We gaan de variabele elementen in de bouwblok koppelen aan een dataveld. Zo bouwen we een dynamische link tussen database en opmaak.

Pagineren:

Het plaatsen van de verschillende templates op (vooraf bepaalde) pagina’s/plaats, aangevuld met de correcte informatie uit de database/spreadsheet.

Deze manier van werken zorgt er ook voor dat we heel snel afgeleiden van de folders kunnen maken. Zo kan ook de Franse versie van de folder in een handomdraai worden opgemaakt.

Denkt u met deze werkwijze ook tijd te kunnen besparen bij de opmaak van uw promofolders of cataloog? Perka denkt graag met u mee. Contacteer ons en plan een gesprek in met een printsmarteradviseur.

Get print smarter advice and we bring your coffee mug.

This information is used to contact you to answer your question or comment.
This information is not passed on to third parties. You can find more information in our privacy policy.

Get print smarter advice ...

... and we bring your coffee mug.

This information is used to contact you to answer your question or comment.
This information is not passed on to third parties. You can find more information in our privacy policy.

Share

Cases in the spotlight